Kunstgress på EN1177 sertifisert støtabsorberende underlag. Priser ekskl. bundopbygning på hårdt underlag. Støtabsorbering til faldhøyde 170 cm.