Kunstgress på EN1177 sertifisert støtabsorberende underlag. Priser ekskl. bundopbygning på hårdt underlag. Støtabsorbering til faldhøyde 270 cm.