Daginstitusjon

Alle sanser og evner skal stimuleres og utvikles på våre lekeplasser.

Barn har behov for å føle seg  sikre og trygge for å kunne leke fritt. Men barn har også behov for å utvide deres grenser og utfordre deres omgivelser. Det er en viktig del av å utvikle mentale og fysiske evner og kompetanser, og å lære å forutse og håndtere risiko. Undersøkelser viser å fri og aktiv lek holder barn sunnere og hjelper dem med å oppbygge de fundamentale motoriske ferdigheter, og dermed etablere grunnlaget for abstrakt tenkning.

 

Børnehave
Vuggestue

Allsidighet og variasjon i design av en lekeplass er viktig. Det skal være plass til motoriske leker hvor balanse, motorikk og muskler utvikles og samtidig stille hjørner hvor de mer rolige sanser stimuleres. Alle sanser og evner skal stimuleres og utvikles på våre lekeplasser.

Viser 1–20 av 2043 resultater