Våre spesielt utvalgte samarbeidspartnere er omfattet av kvalitetsstyring og sertifisering etter bransjens strengeste krav innen for kvalitetssikring, miljøstyring og bærekraftighet.

Sertifiseringene omfatter bl.a. SCC, ISO9001, ISO14001, VCA, FSC og TÜV, EN1176 og EN1177. Det er din garanti for å leke- og bevegelsesredskapene produseres i høyeste kvalitet og oppfyller alle gjeldende standarder. Vi har interne lekeplassinspektører, som risikovurderer lekeredskapene i forbindelse med utvikling og produksjon. I enkelte tilfelle brukes eksterne konsulenter til risikovurdering. Som avslutning på prosessen sertifiseres redskapene av det akkrediterte testhus TÜV, som verende i overensstemmelse med de oppstillede sikkerhetskrav til disse.

tuv FSC

Hvis det er tegn på brudd, slitasje eller hærverk, bør lekeredskapene omgående avsperres, så de ikke er tilgengelige, inntil skadene er utbedret. Det anbefales, at det på lekeplassen gis informasjon om nærmeste telefon, til anvendelse ved alvorlige uheld. Det skal være gitt et kontaktnummer til den ansvarlige for lekeplassen. Det bør være direkte adgang uten hindringer til lekeplassen, for nødhjelp. Ved uheld tilkaldes nødvendig assistanse og lekeplassen sikres øyeblikkelig mod fortsatt bruk, inntil eventuelle feil er konstateret og utbedret.