Svanemerkede Lekeredskaper

Alt leker- og sportsutstyr fra IJslander er svanemerket og er vurdert på grunnlag av strenge miljøkrav angående råvarer, produksjon, bruk, avhending og gjenvinning.

Som den første leverandøren av utendørs lekeredskaper oppnådde CADO svanemerking i 2019 for sine stålprodukter fra Ijslander. Dette er oppnådd ved å oppfylle de strenge kravene til Miljømærkning Danmark, for eksempel: inkluderer produktets livssyklus og innholdet av skadelige stoffer, sikkerhetsnivået for lekeapparatet og drifts- og vedlikeholdsaspekter.

Ijslander produkter oppfyller ikke bare kravene – de går langt utenfor grenseverdiene. For eksempel kan Ijslander dokumentere en gjenvinningsgrad på 86% for stål, der kravet til den nordiske svanemerket er 20%. Videre er plasten i produktene resirkulerbar og bruken av kjemikalier er minimal.

 

Alle Ijslanders produkter har en detaljert bruks- og vedlikeholdshåndbok, som også er et krav for å få Svanemerking. Dette sikrer at mottakeren av produktene er ordentlig kledd for å sikre levealderen til lekeapparatet, og dermed en mindre innvirkning på miljøet.

Svanemerket garanterer nå at Ijslanders produkter aktivt bidrar til å redusere utslipp og skadelige effekter av stoffer på miljøet og forbrukerne, samt utslipp av gasser som har en negativ effekt på klimaendringene. Derfor er det også med stor stolthet vi kan skryte av å være den første lekeplassleverandøren i Danmark som oppnår denne milepælen.

 

Viser 1–20 av 74 resultater