Sanselek

Herunder kan du se våre utvalg av produkter innen for sanselek.

Det er gjennom våre sanser at vi forholder oss til den verden vi lever i, og det er derfor viktig at vi stimulerer disse. Gjennom lek og bevegelse tilegner barn seg  motoriske ferdigheter, gjør seg erfaringer, overskrider grenser og søker muligheter. Det er viktig å skape et sanseunivers med plass til fordybelse. Gjennom dette lærer barna å uttrykke deres følelser, omgås hverandre, forstå verden omkring dem, bearbeide omverdenens inntrykksamt lærer samspil med andre barn og voksne.

Hos CADO har vi mer enn 20 års erfaring i design av lekeplasser, og vi er gjerne behjelpelige med utførelse av dit neste uterom. Kontakt oss på 5270 5252 og hør nærmere om CADO og dine muligheter.

Viser 1–20 av 53 resultater