CADO stiller i tråd med vårt ønske og ideologi de størst mulige krav til våre leverandører, og vi går aldr på kompromiss med kvaliteten.

Lekeredskaper fra CADO er produktansvarsforsikrede, og overholder bestemmelsene i den europeiske standard for lekeredskaper EN 1176 og for fallunderlag EN 1177. Vi stiller i tråd med vårt ønske og ideologi de størst mulige krav til våre leverandører, og vi går aldri på kompromiss med kvaliteten. Det betyr for deg, å vi kan tilby en av markedets beste garantier på våre produkter.

Vi gir 12 års garanti på robinietre og eik. Utover den lovpliktige garanti på 2 år gir vi ytterligere 10 års garanti for nedbrytning forårsaket av råte og sopp på tresortene robinie og eik.
5 års garanti på alle 3.-parts deler som rutsjebaner, nett, kjeder mm.
20 års garanti på Citybox og rustfritt stållek. Vi gir 20 års garanti på fabrikasjonsfeil i hovedelementer og 10 års garanti på de øvrige elementer. det gives 3 års garanti på bevegelige dele.

Vi har et omfattende serviceprogram, som betyr, å vi kan løse alle oppgaver innen for rådgivning, installasjon, vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.

Ved utskiftning av defekte eller slitte dele, skal det alltid anvendes originale reservedele fra CADO, såfremt garansjordningen ønskes bibeholdt. Alt trearbeid. Det må derfor forventes revnedannelser i treet. Revnedannelser som skjer innen for de første 2 år, og som påvirker sikkerheten, vil være omfattet av garantien. Nedbrytning skal ha et omfang, så treets bæreevne er utilstrekkelig i forhold til EN1176. Nedbrytning som kun har betydning for utseendet er ikke omfattet av garantien.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om våre garantier, er du velkommen til å kontakte oss på 5270 5252 eller post@cado.no.