Det skal være lett å samarbeide med CADO. Hos CADO står vi til rådighet under hele prosessen helt fra planlegning, prosjektering, utførelse og den etterfølgende drifts- og vedlikeholdsprosess.

CADOs landskapsarkitekt, har mange års erfaring med prosjektering/teknisk tegning, 3D terrengmodellering, visualisering og produktutvikling, og vil inngå i samarbeidet om å utvikle og designe lek- og bevegelsesmiljøer for både barn og voksne. Dette i tett samarbeide med landskapsarkitektene ute på tegnestuene og i marken hos daginstitusjoner, på skoler, i kommuner m.v.

Ønsker du en uforpliktende prat vedrørende din neste lekeplass, uterom eller bevegelsesmiljø, er du velkommen til å kontakte oss på 5270 5252 eller post@cado.no.
Vi gleder oss til å samarbeide med deg.