For barna, vår kunde og for CADO er det viktig at lekeplassen/bevegelsesmiljøet er en positiv og god ressurs i hele dens levetid.

Dine fordeler med en serviceavtale fra CADO

1-2 årlige lekeplassetilsyn og profesjonell sparring omkring lekeplassen/bevegelsesmiljøet.
Vaktmester/lekeplassleder kan få fatt i CADOs kompetente folk, som er bekjent med forholdene på lekeplassen/bevegelsesmiljøet.
lekeplassen/bevegelsesmiljøet vil alltid ha det høyest mulige sikkerhetsnivå.
Profesjonell service og vedlikehold av din lekeplass/bevegelsesmiljø.
Tilstandsrapport over oppståtte feil og mangler.
Hurtig utrykning ved f.eks. hærverk eller stormskader.
Hurtig reparasjon av alle lekeredskaper på plassen, som er omfattet av serviceavtalen.
10% rabat på reservedele.
Du sparer tid og bekymringer.

 

Barn, foreldre og ejere har større glede av en lekeplass, som blir gjennomgået med regelmessig service og profesjonell vedlikehold. Det er også med til at beskytte din investering og sikre, at lekeområdene/bevegelsesmiljøet presenterer seg best mulig og at sikkerheten er i topp. Skader påført lekeplassen, som ikke er omfattet av garantien eller er oppstått etter utløp av garantien, skal utbedres etter CADOs anvisninger og av våre montører, innenfor den gjeldende serviceperiode.
Kontakt oss på 5270 5252 eller post@cado.no for at høre nærmere om fordelene ved en serviceavtale på din lekeplass.