Ekstern persondata politikk for CADO A/S

Introduksjon
Denne politikk er utarbeidet for å opplyse om CADO´s (”Vi”, ”Vår”) behandling av persondata.

Persondataansvarlig
Har du spørsmål, eller ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å henvende deg til vår persondataansvarlig:
Helle Blynov
22 78 46 47 // hb@cado.dk

 

Dataansvarlig
CADO A/S, Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand, CVR 32664342
Vår behandling av dine personopplysninger
Vår behandling av persondata avhenger av formålet med behandlingen.

 

Besøkende på hjemmesiden og sosiale medier:
CADO A/S behandler som utgangspunkt ikke personopplysninger ved besøk på hjemmesiden. CADO´s hjemmeside anvender kun i begrenset omfang cookies, og du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende hjemmesiden.

Ved å følge våre sider på sosiale medier, herunder Facebook, vil vi ha adgang til brukernavn og profilbilde. Ved henvendelser til oss på de sosiale medier, vil vi kun behandle de oplysninger, du selv gir til oss. Vi anvender ikke disse opplysninger til annet enn besvarelse av din henvendelse og til intern bruk i forbindelse med å kartlegge eventuelle tendenser i klager eller ros.

 

Kunder:
Vi behandler personopplysninger med henblikk på å kunne levere eller avgi tilbud på leke-, sports- og bevegelsesmiljøer og uterum. Opplysningerne samles inn via hjemmeside eller ved personlig kontakt.

Vi registrerer ingen følsomme personopplysninger med mindre det er nødvendig for oppfyllelse av avtalen, f.eks kontaktopplysning på en formann/kasserer for en boligforening, der benytter private kontaktopplysninger.

 

Jobbsøkere:
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med mottagelse av både oppfordrede og uoppfordrede jobbsøkere. Vi behandler kun opplysninger, kandidatene selv opplyser. Opplysninger fra tredjepart behandles kun ved samtykke, f.eks. referanser fra tidligere arbeidsplass.

Tidsfrister for sletting/oppbevaring
Vi sletter personopplysninger, så snart de ikke har noen relevans, med mindre bokføringslovens krav medfører lengre tidsfrist.
Ved jobbsøking, der ikke resulterer i ansettelse i CADO A/S, slettes søkningene etter endt ansettelsesprosess. I visse tilfeller oppbevares søkninger i opp til seks måneder, hvis det gis samtykke til det.

Dine rettigheter etter persondataforordningen
I forbindelse med vår behandling av personopplysninger, har medarbeideren atskillige rettigheter:
•Retten til å motta opplysning om hvordan vi behandler dine personopplysninger (opplysningsplikt).
•Retten til å få innsikt i dine personopplysninger.
•Retten til å få uriktige personopplysninger rettet.
•Retten til å få dine personopplysninger slettet.
•Retten til å gjøre innsigelse mot, at dine personopplysninger anvendes til direkte markedsføring.
•Retten til å gjøre innsigelse mot automatiske, individuelle avgjørelser, herunder profilering.
•Retten til å flytte dine personopplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheter håndteres manuelt ved henvendelse til vår persondataansvarlige med en frist på fire uker etter mottagelse av anmodning.
Vi kan avvise anmodninger, som er urimelig gjentagende, krever uforholdsmessig meget teknisk inngripen (f.eks. å utvikle et nytt system eller endre en eksisterende praksis vesentlig), påvirker beskyttelsen av andres personlige opplysninger, eller noe som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om opplysninger som finnes som sikkerhetskopier).
Vi bestreber oss på å vedlikeholde våre tjenester på en måte, som beskytter opplysninger fra feilaktig eller skadelig ødeleggelse. Når vi sletter dine personopplysninger fra våre tjenester, er det derfor mulig, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra våre arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at opplysningerne fjernes fra våre sikkerhetskopisystemer.
Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet.

 

Videregivelse af opplysninger
Vi gir ikke videre personlige opplysninger uten for virksomheten. Unntagelse er i disse tilfelle:
•Av kontraktlige årsaker
Opplysningerne gis videre til tredjepart, hvis det er nødvendig for å overholde den avtalen som er inngått.
•Med ditt samtykke
Vi gir videre personlige opplysninger til tredjepart, hvis vi har ditt samtykke. Vi krever aktivt tilvalg av videregivelse av alle personopplysninger.
•Til ekstern databehandling
Vi gir videre personlige opplysninger til våre samarbeidspartnere, hvor det er inngått databehandleravtale.
•Av juridiske eller årsaker
Vi gir videre personlige opplysninger til virksomheter eller organisasjoner uten for CADO A/S, hvis vi i god tro mener, at adgang, bruk, bevarelse eller offentliggjørelse av opplysningerne er nødvendig for å overholde gjeldende lov, bestemmelser, saksanlegg eller rettsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheter.

 

Informasjonssikkerhet
Vi arbeider målrettet for å beskytte CADO A/S mot uautorisert adgang, endring, offentliggjørelse eller ødeleggelse av personopplysninger, som vi oppbevarer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:
•Antivirus på alle it-systemer som behandler personopplysninger.
•Backup av alle it-systemer som behandler personoplysninger.
•Adgangsbegrensning til personopplysninger
•Databehandleravtaler med samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på CADO´s vegne.
•Taushetsplikt for personale som har behov for å behandle følsomme personoplysninger.

 

Endringer
CADO A/S forbeholder seg rett til løpende å endre og oppdatere vår persondatapolitikk.