Vi utarbeider, i samarbeide med jer, en komplett plan for det nye lekeareal tilpasset deres ønsker og krav.

SFO’ens lekeplass skal være et attraktivt bevegelsesområde, hvor barna kan møtes og leke og oppleve. Her skal være plass til både den frie lek, lek og læring og sport, men også områder for stille lek og sanseopplevelser. Lekeplassen er medvirkende til en vesentlig forbedring av barnas sunnhet, læring og sosiale interaksjon.

 

Skole

Ut over å fremme barnas utvikling, tilbyr våre store utvalg av produkter spennende og unikt design, høy lekeverdi, sikkerhet i topp, unik nyskapning og langvarig kvalitet. Vi utarbeider, i samarbeide med jer, en komplett plan for det nye lekeareal tilpasset deres ønsker og krav.