Klatrepyramide med stormasket kegleformet nett i taifuntov. Høyde til øverste vandrette tovring 220 cm. Sikkerhetsareal: Ø: 5,2 m.