Når et uterom designes med respekt for omgivelsene og med utgangspunkt i brukerens behov skapes harmoni og balanse.

Trivsel i park- og byrom skapes ved en kombinasjon av flere faktorer. Været er selvfølgelig en betydelig faktor, men beplantningen og ikke minst parkutstyr og -møbler, som er attraktive både visuelt og bruksmessig, er viktige faktorer. Når et uterom designes med respekt for omgivelsene og med utgangspunkt i brukerens behov skapes harmoni og balanse.

En familietur med kaffen, et pusterom på gåturen, et sted å oppholde seg mens barna leker eller spiller ball – fra de små grønne oaser i bymiljøet til de store parker, har våre parkinventar skapt befriende pusterom for mennesker. Våre benke og bord/benkeset er utover å være flotte og innbynde også robuste, tåler vind og vær samt flittig bruk.