Skorpefjell barnehage ligger i Rennesøy kommune i Rogaland. Barnehagen ble ferdigstilt våren 2013 og eventyrlig lekeutstyr fra Spielart ble foretrukket. CADO sandland med flere lekehus og sandbord, hvor lek med sand holder seg innenfor et begrenset område som igjen resulterer i mindre slitasje og vedlikeholdskostnader. Plass støpt gummidekke ble vagt under lekeutstyret.

Se produkt referanser her:

N6-1 Traktor med sklie
N0-3 Krokodillen Gustav
K 10 Karusell med bjørnen Rolf
L 16 Skipsvrak med klatretau
Q2-1 Småbarnshuske

Kontakt post@cado.no
Telefon 5270 5252