Balansebom i robiniatre på fjær. L: 2,8 m. Sikkerhetsareal: 4,8 x 2,2 m.