Galge i robiniatre med 2 nett. Sikkerhetsareal: 3,75 x 4,75 m.