Vi designer og leverer med våre unike produkter i tre eller stål et leke- og bevegelsesmiljø, som skaper spennende aktiviteter for alle aldersgrupper.

Boligforeningens leke- og bevegelsesmiljø er stedet, hvor beboerne møtes. Boligforeningens leke- og bevegelsesmiljø skal være solitt, attraktivt og vedlikeholdsfritt samtidig med, å det skal være sikret mod hærverk. Vi designer og leverer med våre unike produkter i tre eller stål et leke- og bevegelsesmiljø, som skaper spennende aktiviteter for alle aldersgrupper, og overholder alle sikkerhetskrav.

Våre avtaler kan skreddersys til deres ønsker og behov, og kan tilføyes en attraktiv serviceavtale, så dere sikres en sikker og flott lekeplass med lang levetid.