Det skal være lett å samarbeide med CADO.

CADO samarbeider med tegnestuer og arkitekter over hele landet. Vi ved derfor, å det er viktig for deg, som designer og tegner leke-, sports- og bevegelsesmiljøer å ha hurtig og lett adgang til AutoCAD filer og plantegninger av våre unike produkter.
Etter du har klikket på login i øverste meny, og registreret deg, sender vi med det samme et login. Heretter er du klar til å logge inn og bruke og downloade AutoCAD filer og plantegninger av presist de produkter, du har behov for.

 

DWG og produktblade
Produktbeskrivelser

CADOs landskapsarkitekt, har mange års erfaring med prosjektering/teknisk tegning, 3D terrengmodellering, visualisering og produktutvikling, og vil inngå i samarbeidet om å utvikle og designe lek- og bevegelsesmiljøer for både barn og voksne. Dette i tett samarbeide med landskapsarkitektene ute på tegnestuene og i marken hos daginstitusjoner, på skoler, i kommuner m.v.

Vi gleder oss til å samarbeide med deg.