Det skal være lett å samarbeide med CADO.

Arkitekt- og rådgirsupport

Som en naturlig del av det arbeid dere  som rådgir utfører på prosjekter med elementer av lek- og bevegelse, sport og fitness, ønsker vi å medvirke som sparringspartner i alle prosjektets faser – fra skisse til detailprosjektering.

På skissenivå kan vi by inn med dialog om produktvalg, utarbeidelse av spesialløsninger, kunnskap om lovkrav, lekeverdier m.m. og støtte opp om den løsning dere ønsker å tilby deres kunde. Sist i prosessen, når hovedprosjekteringen er i gang, sitter vi klar med datablade, dwg’er, lisitasjonstekster m.v.

 

DWG og produktblade
Produktbeskrivelser
Samarbeide

 

Med et stort utvalg av kvalitetsprodukter fra våre agenturer ute i verden, er vi eneforhandler i Norge, Sverige, Norge og på Island. Agenturene er nøye utvalgt med fokus på funksjonalitet, lekeverdi, høy kvalitet, lang levetid, bærekraftighet og lave vedlikeholdkostnader.

Flere av agenturene tilbyr en høy grad av frihet til å kunne skreddersy egne løsninger. CADO har stor interesse i å delta i denne porses, for hele tiden å utfordre muligheter og løsninger.