Historien bak

Hos KRUMMA mener vi at bæredyktig urbanisering skal kombineres med intelligent utvikling. Urbanisering har bragt oss tettere på en bedre livskvalitet, men også lengre fra naturen – nøkkelen til våres fysiske, psykiske og åndelige næring.

Siden ​​2009 er antallet av mennesker i byområder overgått antallet av beboere i distriktene. I dag bor omkring 55 % av verdens befolkning i byområder og den stigende tendens fortsetter. Vi forstår at folk har en travel hverdag, som gjør det vanskelig å finne tid og overskudd til å utforske naturen som vi gjerne vil.

I utformingen av ​​KRUMMA-Flow har vi i det lys prøvd å flette naturen inn i en unik form og gjøre det tilgjengelig i det ellers travle byliv. Ved å integrere fri lek med de unike funksjoner i islandsk natur og kombinere det sosiale, fysiske og kognitive aspekter av lek, skaper vi et morsomt og kunstnerisk utseende av lekeredskaper som er spennende og inspirerende for barn og voksne.

 

Naturens betydning

Naturen spiller en avgjørende rolle i menneskets utvikling, sunnhet og trivsel. Mens vi nyter godt av bylivet, er vi blitt mere adskilt fra naturen på grunn av en stigning i innendørs lek og læring. Vi ønsker å gjenoprette forbindelsen med naturen og gjenskape følelsen av å være til gjennom kreativitet. Vi mener lek er lisensen for barns gjenerelle utvikling. Ved å tilføye naturen som et bærende element i våre produkter, vil barna kunne oppleve lek med en høyere sensorisk stimulation og utvikle en høy miljøbevisthet og identitet, hvilket vil påvirke deres tanker og handlinger. Gjennom KRUMMA-Flow prøver vi å skape unike komponenter mellem natur og lek, som kan gi barna mulighet for å være kreative og fantasifulle – som er med til å skape en bedre fremtid for vår verden.

Se våre KRUMMA-Flow produkter her. Hvis du er interesseret i å vite mer, så kontakt CADO for mere info.

Kontakt
post@cado.no
+47 5270 5252