Lekehus/hinder i lerk. L: 130 cm. B: 80 cm. H: 90 cm.