Sansevegg nr. 5. Espalier med rionet. B: 2,2 m. H: 1,3 m.