Sansevegg nr. 3. Blomsterkasse og trådnet. B: 2,2 m. H: 1,3 m.