Sansevegg nr. 2. Trådnet til blomster. B: 2,2 m. H: 1,30 m.