Sansevegg nr. 1. Farger, form og bevegelse. B: 2,2 m. H: 1,3 m.