Låsepullert med betongfundament. Ø: 9-90 cm. H: 1,00 m.