Robiniagalge med klatrevegg og knutetov. Sikkerhetsareal: 4,15 x 6,7 m.