Landsby bestående av 3 stk. fargede lekehus nr. 60105 med sort tak og 10 m. stakit. Eksklusiv benzintank. Plasskrav efter plassering.